Kısa Bilgi

4. Cumhurbaşkanımız Kimdir4. Cumhurbaşkanımız Kimdir
Türkiyenin 4. Cumhurbaşkanı CEMAL GÜRSEL dir. Görev süresi: 27 MAYIS 1960 – 28 MART 1966 1895 yılında Erzurum’da doğdu. İlk öğrenimini Ordu ilinde yaptı. Daha sonra öğrenimini Erzincan ve İstanbul’da askerî öğrenci olarak sürdürdü. 1915-1917 yıllarında Topçu Subayı olarak Çanakkale Savaşlarına katıldı. Filistin ve Suriye cephesinde bulundu. Türk İstiklal Harbinin Batı cephesindeki bütün savaşlarına katıldı. 1929 yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. 1946 yılından itibaren Orgenerallik rütbesi dahil çeşitli general rütbelerinde hizmet yaptı. 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Bütün bu görevleri sırasında meslekî bilgi ve karakteri ile ordunun ve halkın sevgisini ve güvenini kazandı. 27 Mayıs 1960 harekâtının lideri olarak kabul edildi. Yeniden demokratik düzene dönülmesinde ve 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında önemli rol oynadı. Halk oyuna sunulan ve kabul olunan bu Anayasa gereğince, 10 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimlerden sonra teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 1966 yılında başlayan rahatsızlığının devamı ve görevini engellemesi üzerine, Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdi. 14 Eylül 1966 tarihinde vefat etti.

Katıldığı savaşlar
Gürsel, Çanakkale, Filistin, Suriye ve Kurtuluş savaşlarında yer aldı. 1914 ve 1917 yılları arası topçu teğmen olarak Çanakkale'de 1. Topçu Alayı'nın 1. Bataryası'nda savaştı. Çanakkale Savaşı sonrası, 1 Eylül 1917'de 41. Tümen Obüs Bataryası Komutanlığı'na atanarak Filistin Cephesine gönderildi. Filistin ve Suriye cephesindeki bütün savaşlarda 41. Alay'ın 5. Bağımsız Batarya Komutanı olarak görev aldı. İngilizlere Gazze cephesinde 19 Eylül 1919'da esir düşerek Mısır'da iki yıl esir kaldı. 6 Ekim 1920'de serbest kalınca İstanbul'a dönüp, Erzurum Kongresi'ni izleyen günlerde Anadolu'ya geçerek, Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesindeki bütün savaşlara katıldı.Cemal GÜRSEL (1895-1966)
Asker, IV.Cumhurbaşkanı. Harbiye öğrencisiyken 1915’te topçu subayı rütbesiyle Çanakkale Savaşları’na gönderildi. Seddülbahir ve Anafartalar’daki çarpışmalara katıldı. 1917’de Filistin’e atandı, Gazze savaşlarına katıldı. 1918’de cephe düşünce İngilizler’e tutsak oldu, Mısır’a gönderildi. 1919’da serbest bırakıldı. İstanbul’a, oradan da Anadolu’ya giderek Kurtuluş Savaşı’na katıldı. İnönü, Eskişehir, Sakarya savaşlarında ve Büyük Taaruz’daki başarılarından dolayı İstiklâl Madalyası ile ödüllendirildi. Kurtuluş Savaşı sonrasında Harp Okulundaki öğrenimini bitirdi ve harp Akademisi’ne girdi. 1927’de kurmay subay olarak akademiyi bitirdi. Çeşitli bölgelerde komutanlık yaptıktan sonra 1953’te orgeneralliğe yükseldi. 1958’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirildi. Demokrat Parti yönetiminin son yılında Milli Savunma Bakanlığı’nca zorunlu izne çıkarıldı. 27 mayıs Hareketi’ni gerçekleştirenlerce Ankara’ya çağrıldı. Milli Birlik Komitesi’nin ve ertesi gün kurulan Milli Birlik Hükümeti’nin başına getirildi. Gürsel, bu dönemde Devlet başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler başkomutanlığı yaptı. Milli Birlik Komitesi içinde seçime gidilmesi ya da askeri yönetimin bir süre daha sürdürülmesi konusunda beliren görüş ayrılığında Gürsel, askeri yönetim yanlısı 14 komite üyesine karşı öbür gurupla birleşti ve bunların tasfiyesini onayladı (13 Kasım 1960). Hazırlanan Anayasanın halkoyuna sunulmasının ve seçimlerin ardından 26 Ekim 1961’de 7 yıl süreyle Cumhurbaşkanı oldu. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 28 mart 1966’da bu görevleri sürdüremeyeceği saptandı. Uzun süre komada kaldıktan sonra 14 Eylül 1966’da Ankara’da öldü.

4. Cumhurbaşkanımız Kimdir, 4. Cumhurbaşkanı Kimdir, 4. Cumhurbaşkanının Hayatı, Cumhurbaşkanlarımız, Cumhurbaşkanlarımızın İsimleri,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,