Kısa Bilgi

Anonim halk edebiyati nazim biçimleriANONİM HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ
Destan Milletlerin tarihlerinde derin izler bırakan olayların yıllar sonra halkın muhayyilesindeki şekli ile nazma geçmiş şekilleridir. Destanlar, bir milletin kültürünün temel unsurlarını nesilden nesile aktarırlar. Manzum destanların yanı sıra mensur (düzyazı) destanlar da vardır. Mani Aşk, tabiat, ayrılık, gurbet vb. konular işlenir. Sosyal konuları işleyen maniler de vardır. Maniler sözlü halk edebiyatının bir koludur. Dört mısradan meydana gelir. Söylenmek istenen genellikle son iki mısrada ifade edilir. Manilerin kafiyesi ( a - a - b - a ) şeklindedir.

Devamı
Anonim Halk Edebiyatı, Nazım Türleri, Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri, Nazım Şekilleri,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,