Kısa Bilgi

Dinle sana bir nasihat edeyim - Karacaoğlan ŞiirleriDinle sana bir nasihat edeyim
Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan, gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma Mecliste ârif ol kelâmı dinle El iki söylerse, sen birin söyle Elinden geldikçe sen eylik eyle Hatıra dokunup yıkıcı olma Dokunur hatıra kendisin bilmez Asilzadelerden hiç kemlik gelmez Sen eyilik et de o zayi olmaz Darılıp da başa kakıcı olma El âriftir, yokla kendi kendini Dağıdırlar duzağını, fendini Alçaklarda otur, gözet kendini Katı yükseklerden uçucu olma Muradım nasihat bunda söylemek Size lâyık olan onu dinlemek Sev seni seveni, zay etme emek Sevenin sözünden geçici olma Karac’oğlan söyler sözün, başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni bir mecliste hacil düşürür Kötülerle konup göçücü olma

Karacaoğlan


Karacaoğlanın HayatıKaracaoğlan Şiirleri
Şiirlerine tıkla oku Annacına Almış Koca Berid’i Bağlandı Yollarım, Kaldım Çaresiz Bana Kara Diyen Dilber Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Yiğit Gurbete Gitse Bitti M’ola, Şam İlinin Hurması Çıkıp Yücesine Seyran Ederken Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim Döndür Boynun Benden Yana Eğlen Hocam Eğlen, Bir Sualim Var Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber Elâ Gözlü Benli Dilber Elâ Gözlüm Ben Bu İlden Gidersem Elif Genç Osman Destanı Gönül Kuşu Kalktı Uçtu Havaya Gövel Ördek Güzel, Ne Güzel Olmuşsun Hakk’ın Kandilinde Gizli Sır İdim Hasta Düştüm Hey Ağalar İlleri Var Bizim İle Benzemez İncecikten bir Kar Yağar İzin Ver Hey Ağam Ben de Gideyim Sana Dedim, Allı Gelin Has Gelin Şol Dergâhtan Dönsün Yüzüm Şu Gönlüm Eğlenmez Oldu, Varayım Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli Üryan Geldim Gene Üryan Giderim Vara Vara Vardım Ol Kara Taşa Yalana da Deli Gönül Yalana Yeşi Başlı Gövel Ördek Yürü Bre Yalan Dünya

Karacaoğlan, Karacaoğlan Eserleri, Karacaoğlan Şiirleri, Karacaoğlanın Eserleri, Karacaoğlanın Şiirleri,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,