Kısa Bilgi

Görüşme NedirGörüşme Nedir
Öğrenci tanıma tekniklerinden en yaygın olanlarından birisidir. Görüşme (mülakat) ya öğrencinin kendisini ya da onun yakını ile bu konuda tecrübeli olan bir yetişkinin amaçlı, planlı, hazırlıklı bir şekilde görüşüp konuşmasıdır. Görüşme Bilgi toplama ya da bilgi verme Teşhis ve tedavi amacıyla yapılır. İyi bir mülakatçının özellikleri Mülakatçı kişilik sahibi ve sıcakkanlı olmalıdır. Mülakat yaptığı kişiye saygılı ve güven verici olmalıdır. Aceleci ve telaşlı olmamalıdır. Anlayış ve sezgi gücüne sahip olmalıdır. Sabırlı ve gönüllü olmalıdır. Otoriter ve büyüklük duygusu içinde olmamalıdır. Özür arama ve acıma duygusu içinde olmamalıdır. Problemli,kompleksli ve peşin hükümlü olmamalıdır. Peşin hükümle birlikte kişiye vaadlerde bulunmamalıdır.

Mülakatın Yapılması
Öğrenci görüşmeye güler yüzle alınmalı ve bir süre sohbet ederek heyecanı yatıştırılmalıdır. Öğrenci konuşurken onu dikkatle dinlemeli ve o konuşurken görüşmeci herhangi bir şeyle uğraşmamalıdır. Mülakat sırasında mülakatçı az konuşmaya özen göstermelidir. Öğrenciye öğüt vermekten, onu yalanlamaktan, yargılamaktan kaçınmalıdır. Öğrenci bazı sorulara cevap vermek istemiyorsa zorlanmamalıdır. Cevaplar not edilmeli ve öğrenciye başka anlatacağı bir şey olup olmadığı sorulmalıdır.Mülakat Nedir
Kendi alanının uzmanı ünlü kişileri etraflıca tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak üzere uzmanlarla (veya ünlülerle) yapılan görüşmelerin aktarıldığı gazete yazılarına mülâkat (görüşme) denir. Bu yönüyle mülâkat, yazılı kompozisyon türlerindendir. Ancak günümüzde gazetelerden çok radyo ve televizyonlarda (çoğunlukla da canlı olarak) yapılan mülâkatlar ilgi çekmektedir.Mülâkatlar genellikle şu plâna göre hazırlanır (veya yapılır): Görüşülecek kişiyle mülâkat için yer ve zaman belirlenir. Mülâkatı yapacak kişi konuşacağı konuyla ilgili olarak iyi bir hazırlık yapar. Bu arada muhatabına soracağı soruları yazar ve bunları bir sıraya kor. Görüşmeye başlamadan önce kendisini tanıtır, muhatabı üzerinde iyi bir etki bırakmak için önceden hazırladığı giriş konuşmasını yapar. Konuyu kısaca özetleyerek sorularını sormaya başlar. Bu sorular okuyucuların veya dinleyicilerin merak ettiği, o güne kadar bilinmeyen yönlere ait ve ilginç olur. Usulüne uygun sorularla öğrenilmek istenilenler, mülâkat yapılan kişiyi zor durumda bırakmadan ustalıkla alınır. Görüşme tamamlandıktan sonra önceden hazırlanan güzel ve etkili sözler söylenir. Günümüzde mülâkatlar stüdyoda veya başka mekânlarda kameralar (veya mikrofonlar) önünde yapıldığı için bu türdeki görüşmeler gazetelerde veya dergilerde genellikle yer almaz. İstenirse bu görüşmeyi yazıya aynen aktarmak da mümkündür. Bu durumda görüşülen kişi ve yer tanıtılır, konu belirtilir, sorulan sorular ve alınan cevaplar yazılır. Mülâkat metninin soru cevap şeklinde düzenlenmesi de mümkündür. Mülâkatta kararlaştırılan konunun dışına çıkılmaz, özel görüş ve yorumlara yer verilmez, ayrıntıya girilmez. Dilin açık ve sade olmasına özen gösterilir.İyi bir mülakat için neler yapılmalıdır: Görüşme (mülâkat) bir işe alınacak kişiler arasından seçim yapmak amacıyla da yapılabilir. Böyle bir görüşmede başarılı olmak için aşağıdakilerin bilinmesinde yarar vardır: 1. Mülâkat için yer ve zaman belirtilmemişse mutlaka randevu alınır ve görüşmeye vaktinde gidilir. 2. İyi bir kıyafetin en iyi tavsiye mektubu olduğu unutulmaz. Aşırılıktan kaçmak kaydıyla görüşmeden önce kılık kıyafet düzeltilmelidir. Komisyonun mülâkat yapılacak kimse hakkında ilk izlenimlerinin kılık kıyafetle ilgili olacağı bilinmelidir. 3. İçeri girdikten sonra komisyon, selâmlanmalı, kişi kendini tanıtmalı ve soruları cevaplamaya hazır olduğunu belirtmelidir. Mülâkat sözlü sınav olmadığı için cevaplanamayacak bir soru sorulmayacaktır. Bu sebeple rahat olunmalı ve kişi kendine güvenmelidir. Komisyon üyelerinin aday hakkında “kılığıyla kıyafetiyle, saygısıyla, güveniyle, işe ilgisiyle, konuşmasıyla, görgüsüyle bizim istediğimiz niteliklere sahip bir personel adayı” şeklinde düşünmeleri sağlanmalıdır. 4. Sorular dikkatle dinlenmeli ve sadece sorulanlar cevaplanmalı, söz gereksiz yere uzatılmamalıdır. Bu arada tuzak sorular sorulabileceği de hesaba katılarak temkinli konuşulmalıdır. Konuşma kurallarına mümkün olduğu kadar uyulmaya çalışır. Çünkü komisyon üyeleri adayı konuştururken konuşmada açıklık, anlatım ve ikna, anlama ve idrak kabiliyeti, zihnî kıvraklık, kendine güven ve tolerans gibi ölçütlerle değerlendirme yapacaklardır. 5. Görüşme tamamlandıktan sonra teşekkür edilir ve iyi dileklerle ora­dan çıkılır.

Görüşme, Görüşme Nedir, Görüşme ne demek, Görüşme Hakkında Bilgi, Mülakat, Mülakat görüşme nedir

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,