Kısa Bilgi

Hemşire Hakkında BilgiHemşire Hakkında Bilgi
Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıldır. Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi diploması ve “Hemşire” unvanı verilir. Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir. Hemşire nerede çalışır Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler.

Hemşire hakkında geniş bilgi
Hemşire, Hemşirelik, Hemşire ile ilgili bilgi, Hemşire nasıl olunur, Hemşirelik hakkında bilgi

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,