Kısa Bilgi

İbrani ne demekİbrani ne demek
İbrani: Bu kelime, “İbri” veya “Hibri” kelimelerinden gelir. Bu kelimeler M.Ö. 15.-16. yüzyıllarda Filistin’de görülen göçebe bir kabilenin adıdır; “öte tarafın insanları” anlamında, Fırat ve Ürdün nehirlerinin öbür kıyısından gelmiş olan göçmenleri ifade eder. Yahudilere bu ad, Ken’an ülkesinin yerlileri tarafından verilmiştir. Bu konuda Yahudi kutsal kitabında bilgi verilmektedir.
İbrani, İbrani nedir, İbrani anlamı, İbrani tanımı,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,