Kısa Bilgi

Karanlıkta Niçin GöremeyizKaranlıkta Niçin Göremeyiz
Gözümüzün bir nesneyi görebilmesi için o nesnenin ışıkla aydınlatılmış olması gerekir. Işıklar olmayınca nesneler de aydınlatmadığı için, karanlıkta gözümüz hiçbirşey görmez. Işık cisimlere çarpıp bizim deyimimizle aydınlatmasıyla onları görmemizi sağlayan ışınlara taktığımız bir isimdir. Bu ışınlar sayesinde etrafımızda ki cisimleri algılayabiliyoruz. Tabi ki yaşamamız için şart olan ışık olmasa gözlerimizin olması bir anlam ifade etmeyecekti. Işık doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ışık gezegenimizin yıldızı olan güneş vesilesiyle bizlere ulaşır. Güneş bir vakitten sonra battığı için insan yapay ışıklara muhtaç olmuştur. Yapay ışık akşam evlerimizde, arabaların farlarında ve burada sayamayacağım yüzlerce alanda kullanılmaktadır. Bir de lazer ışıkları vardır ki onlar farklı bir boyutu olayın. Lazer ışıkları bir cisme fiziken zarar verebilecekleri gibi o yönleri sayesinde hastalıklara şifa olarak fayda da gösterebilmektedirler.


Varlıkları görebilmek için ışığa ihtiyaç vardır. İçinde bulunduğumuz ortamda ışık miktarı yeterliyse varlıkları net görebiliriz. Bir cismi görebilmemiz için o cisimden gözümüze ışığın gelmesi gerekir. Işık miktarı azaldıkça veya çok arttıkça varlıkları görmemiz zorlaşır. Yerin yüzlerce metre altındaki maden ocaklarında çalışan madenciler, baretlerindeki lamba sayesinde çevrelerindeki varlıkları görebilirler. Sürücüler de gece önlerini görebilmek için araçlarının farlarını yakarlar.
>Karanlıkta Neden Göremeyiz?
Işığın bulunmadığı ortamlar karanlıktır.Karanlık ortamlarda varlıkları göremeyiz.Çevremizdeki canlı ve cansız varlıkları ışık sayesinde net olarak görebiliriz.Gündüzleri Güneş Dünya’mızı aydınlatır. Her şeyi ayrıntılarıyla görebiliriz. Geceleri karanlık olduğu için varlıkları göremeyiz. Etrafımızdaki varlıkları duyu organlarımızla algılarız. Duyu organlarımızdan biri olan gözümüz sayesinde, etrafımızda meydana gelen pek çok şeyi görerek tanırız. Böylece onlar hakkında fikir sahibi oluruz. Görme olayının gerçekleşebilmesi için baktığımız varlıkların bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılması ve bu varlıklardan gözümüze ışık gelmesi gerekir. Dolayısıyla karanlık ortamda görme olayı gerçekleşmez. Bulunduğumuz ortamdaki varlıkları net olarak görebilmemiz için ışık miktarının yeterli olması gerekir. Işık miktarı yetersiz olduğunda ya da çok fazla arttığında görme olayı zorlaşır.
Karanlıkta Neden Göremiyoruz, Karanlıkta Neden Göremeyiz, Karanlıkta Niçin Göremiyoruz, Karanlıkta Niçin Göremeyiz, Karanlıkta Neden Görmüyoruz,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,