Kısa Bilgi

Kıkırdak NedirKıkırdak Nedir
Esnekliği ve sertliği ile bilinen bir çeşit bağ dokusu. kemik kadar sert olmayan kıkırdak dayanıklı, esnek ve damarsız bir dokudur. kireçlenme ve kemikleşmeye yönelik büyük bir eğilim gösterir. ilkel yapılı omurgalıların ve üstün yapılı omurgalılarda embriyoların (ceninlerin) bütün iskeleti, erişkinlerde ise iskeletin bazı kısımları kıkırdaktandır. Köpek balıkları ve bazı yassı balıklarda iskelet ömür boyu Kıkırdak olarak kalır. Kıkırdak hücreleri 15-20 mikron büyüklüğündedir. Kondrosit adı verilen bu hücreler kıkırdağın ara maddesi (kontrin) içine kondroplast denilen kapsüllerle yerleşir. Kıkırdak, eklemlerin sürtünme yüzeylerinde bulunur ve sürtünmeyi azaltır. Bozulan, harab olan kıkırdak dokusu, bir daha eski haline gelemez. Eklemlerde bu durum çok önemlidir. Kireçlenme de eklem yüzlerindeki kıkırdağın bozulması sonucu ortaya çıkar. Kıkırdak ayrıca burun, kulak gibi organların bazı kısımlarının çatısını da yapar. Kıkırdak beyazımtrak renktedir, kemiğe göre daha az serttir. Buna karşılık oldukça bükülebilir niteliktedir. kan damarı taşımaz. Hücreler dokular arası sızıntılar ile beslenirler. Üç çeşit kıkırdak vardır: Saydam kıkırdak: Eklemlerin yüzeylerini örter. Gırtlak, burun, soluk borusu bronşlara destek sağlar. Telli kıkırdak: Omurlararası diskleri ve menisküsleri meydana getirir. Esnek (elastik) kıkırdak ise, kulak kepçesinin ve gırtlak kapağının destek iskeletini husüle getirir.Kıkırdak Nedir
Kıkırdak veya kartilaj hayvansal bir dokudur. Vücutta yarı taşıyıcı bir görev üstlenir. Kemikdifüzyon yoluyla madde alış verişi yaparlar. Kıkırdak eklemlerde, göğüs kafesinde, kulakta, burunda, boğazda ve omurlararası disklerde bulunur. Üç ana kıkırdak tiği mevcuttur: hiyalin, elastik ve fibröz kıkırdak (fibrokartilaj). Hücreler Kıkırdak doku (kondrosit) ve (kondrosit) öncülleri olan kondroblast ihtiva eder. Kondroblastlar matrisin salgılanması ve bakımından sorumludurlar. Matris içindeki kontroblastlar olgunlaşarak kondrositlere dönüşürler. Kondrositler lakuna olarak adlandırılan boşluklarda bulunurlar. Kondrositlerin hemen etrafındaki matrise teritoryal matris denir. Lifler Kıkırdak kolajen ve elastik lifler içerir. Hiyalin kıkırdakta, Tip II kolajen kuru ağırlığın yaklaşık %40'nı oluşturur. Elastik kıkırdak da elastik lifler içerir. Fibrokartilaj hiyalin kıkırdaktan daha büyük oranda kolajen ihtiva eder. Kıkırdak tipleri Üç farklı kıkırdak tipi bulunur. Bunların hepsi bulundukları yerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farklı özelliklere sahiptir. Hiyalin Kıkırdak En sık rastlanan kıkırdak tipidir. Hiyalin sözcüğü Yunanca hyalos yani "cam" sözcüğünden türemiştir. Yarısaydam (ışığı hafif olarak geçiren) matrisi nedeniyle bu ismi almıştır. Hareketli eklemlerde bulunur. Ayrıca kemiklerin içinde kemikleşme merkezi olarak çalışacak şekilde bulunur. Ek olarak burun, gırtlak ve nefes borusu gibi büyük solunum yolları duvarlarında da bulunur.Hiyalin kıkırdağa mikroskop altında bakıldığında bazı hücrelerin birbirinden ayrılmadığı,ikili veya üçlü halde kaldığı görülür ki bunlara izogen gruplar denir. Elastik Kıkırdak Elastik kıkırdak (sarı kıkırdak olarak da anılır) kulak kepçesinde ve çeşitli borularda (örneğin: gırtlak, östaki borusu) bulunur. Bu borulardaki kıkırdak boruların sürekli olarak açık kalmasını sağlar. Elastik kıkırdak hiyalin kıkırdağa benzerdir fakat hiyalin kıkırdaktan farklı olarak, Tip II kolajenin yanı sıra matrise dağılmış elastik lifler içermesidir. Bu dokuyu sert ama elastik kılar. Fibröz Kıkırdak (Fibrokartilaj) Fibröz kıkırdak veya fibrokartilaj, ismini yoğun oranda fibröz doku içermesinden alır. Zaman zaman beyaz kıkırdak olarak da anılır. Omurlararası disklerde, bazı tendon veya ligamanlarınperikondriyumu bulunmaz.


Kıkırdak Nedir
Kıkırdak bir sert henüz esnek bağ birçok alanda insan ve eklem kemikleri, göğüs kafesi, kulak, burun, dirsek, diz, ayak bileği, Bronşial tüpler ve intervertebral diskler arasında da dahil olmak üzere, diğer hayvanların cesetleri bulundu dokusu var. Ama sert ve katı olarak kemik olarak değil ağır ve kas daha az esnektir. Kıkırdak kollajen lifleri, bol Kara madde Proteoglikan zengin ve elastin lifleri ekstraselüler Matriks büyük miktarda üretmek denilen chondrocytes oluşan özel hücreler oluşur. Kıkırdak, üç türleri, Elastik Kıkırdak, hiyalin kıkırdak ve fibrocartilage, bu üç ana bileşenden göreli tutarları farklı sınıflandırılır. Diğer bağ dokular, kıkırdak kan damarları içermez. Chondrocytes difüzyon, sıkıştırma eklemsel kıkırdak veya Elastik Kıkırdak fleksiyon tarafından oluşturulan pompa eylem yardımcı tarafından sağlanır. Böylece, diğer bağ dokularının karşılaştırıldığında, kıkırdak büyür ve daha yavaş onarır.
Kıkırdak, Kıkırdak Nedir, Kıkırdak ne demek, Kıkırdak Hakkında Bilgi, Kıkırdak Anlamı, Kıkırdak Hakkında Genel Bilgi,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,