Kısa Bilgi

Sayende Şiiri (Orhan Şaik Gökyay)Sayende
Bir tünelden çıkmış tren gibiyim, Sağım solum, baktım, günlük güneşlik... Ben bende değilken ben ben gibiyim, Doldu içimdeki ölümcül boşluk Sayende... Topların yankısı bir uçtan uca; Yağız erler yürür, yüceden yüce; Şakıyan kılıçlar şavk verir gece; Düzlere dönüşmüş kapkara taşlık Sayende... Denizler yarışmış, dağlar yarışmış; Kara günler geçmiş, bayram erişmiş; Ne etmişsen, kurtla kuzu barışmış; Kokular sürünmüş eser bir hoşluk Sayende... Kuşlarım ötüşür, dallar benimdir; Susmuşken söyleyen diller benimdir; Ellerin aldığı iller benimdir, Savaşa barışlar etmede eşlik Sayende... Yücelere ağdım, bayrakçasına; İlkyazda yeşeren toprakçasına; Söyler Gökyay'ım bu dil hakçasına; Sevinçten, kıvançtan gözdeki yaşlık Sayende...

Orhan Şaik GÖKYAY
Sayende Şiiri, Sayende Şiiri Orhan Şaik Gökyay, Orhan Şaik Gökyay Şiirleri, Orhan Şaik Gökyay

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,