Kısa Bilgi

Seyahatname Kitap ÖzetiSeyahatname Kitap Özeti
Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır. Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Olaylara çoğu defa alaycı bir tavırla yaklaşan Evliya Çelebi, bazen naklettiği olayları renklendirmek amacıyla uydurma haberler ve olaylar da ortaya atmış, okuyucunun ilgisini çekmek için aklın alamayacağı garip olaylara da yer vermiştir. Evliya Çelebi'nin on ciltlik Seyahatnâme'si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir. Ciltler Seyahatine dair bıraktığı 10 ciltlik Seyahatname'nin konuları şu şekildedir. * I. Cilt: İstanbul ve civarı * II. Cilt: Nisan 1640'ta yaptığı Buca, Batum, Trabzon, Kafkasya, Girit seferi, 1645'te Erzurum, Azerbaycan ve Gürcistan. * III. Cilt: Şam-Suriye, Filistin-Urmiye, Sivas, El-Cezire, Ermenistan, Rumeli (Bulgaristan ve Dobruca) * IV. Cilt: Van, Tebriz, Bağdat, Basra seyahati. * V. Cilt: Van, Basra seyahatinin sonu, Oçakov seyahati, Rakoçzi'ye karşı sefer, Rusya seferi, Anadolu asilerine karşı hareket, Çanakkale yolu ile Bursa'ya avdet, Boğdan'a gidiş, Transilvanya seyahati, Bosna'ya gidiş, Dalmaçya seferi, Sofya'ya avdet. * VI. Cilt: Transilvanya seferi, Arnavutluk'a gidiş, İstanbul'a avdet. Macar seferi, Uyvar'ın muhasarası, müellifin 40.000 Tatarla, Avusturya, Almanya, Flemenk'e ve Baltık Denizine kadar gitmesi. Uyvar'ın zaptı, Belgrad'a avdet. Hersek'e gönderilmesi, Raguza seyahati, Karadağ seferi, Kanija seferi ve Kanizsa-Hırvat memleketi. * VII. Cilt: Avusturya, Kırım, Dağıstan, Deşt-i Kıpçak, Esterhan. * VIII. Cilt: Kırım, Girit, Selanik, Rumeli. * IX. Cilt: Garbi Anadolu, Suriye, Mekke ve Medine seyahati. * X. Cilt: Mısır. Seyahatname, Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur.
Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatname Kitap Özeti, Seyahatname Kitabının Kısa Özeti, Seyahatname, Seyahatname Kitap Özeti Kısa, Seyahatname Özeti, Seyahatname Kitap Özeti, Seyahatname Roman Özeti, 100 Temel Eser, Kitap Özetleri, Roman Özetleri,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,