Kısa Bilgi

Üre ne demekÜre ne demek
Üre Protein metabolizması sonucu oluşan suda eriyen azotlu artık maddeye denir. Protein metabolizmasının son ürünü olarak karaciğerde oluşur ve idrarla atılır. Se­rumdaki normal değeri % 20 – 40 mg kadardır. Fa­kat çoğu kez ürenin yalnız azot elementleri dik­kate alınarak, kan üre azotu (Blood Urea’Nitrogen = BUN) biçiminde değerler verilmektedir. BUN x 2.14 = Ure değerini göstermektedir. Kandaki üre değerleri, aşırı proteinli besinlerin alınmasından sonra ve ateşli hastalıklarda yükse­lebilir. Fakat esas büyük artışlar akut ya da kronik böbrek yetersizliklerinde olmaktadır. Nefrit ve piyelonefrit gibi böbrek bozukluklarında da yine kanda üre miktarı artmaktadır. Gelişen organizmalarda (örneğin çocuklarda), ge­belikte ve az proteinli diyetle beslenmede ise se­rum üre değerleri azalmaktadır.
Üre ne demek, Üre Nedir, Üre, Üre Hakkında Bilgi, Üre Anlamı,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,